Dienstverlening van MK Administratie- en Advieskantoor


Financiële administratie en rapportages

Het ‘verwerken’ van de administratie is niet alleen het invoeren van de financiële gegevens in de betreffende dagboeken. Het gaat om het correct verwerken van de financiële cijfers, het lezen van de financiën op basis van deze boekingen, het constateren van bijzonderheden en verschillen ten opzichte van andere perioden en eventueel in vergelijking tot ondernemingen uit dezelfde branche. Tevens kan er op basis van de cijfers een tussentijdse rapportage worden opgesteld welke meer inzicht biedt en overzicht geeft in de financiële situatie van de onderneming.

Wat zijn uw wensen? Wilt u zelf de administratie verwerken en deze periodiek laten controleren? Of wilt u de gehele verwerking van de boekhouding uitbesteden en er geen omkijken naar hebben? Hierin staat u geheel vrij, u bepaalt zelf welk deel er voor u wordt gedaan en welke zaken in uw eigen beheer blijven. De dienstverlening wordt aangeboden in alle soorten en maten, geheel naar uw wensen.

De up-to-date automatisering zorgt ervoor dat de verwerkingskosten laag blijven. Er wordt met diverse pakketten gewerkte, die ook mogelijkheid bieden aan de ondernemer om zelf de administratie bij te werken en in te zien nadat de administrateur deze heeft verwerkt. Huidige boekhoudsystemen werken zeer efficiënt en zorgvuldig, waardoor de ondernemer snel en overzichtelijk zijn financiën kan bekijken.

Fiscale dienstverlening

Naast het opstellen en indienen van alle fiscale aangiften is het belangrijk dat alle fiscale mogelijkheden ten volle in uw voordeel worden benut. Voor de fiscale zaken komt er meer bij kijken dan alleen de aangiften correct en tijdig indienen. MK streeft ernaar een helder en begrijpelijk belastingadvies te geven, met de ondernemer mee te denken en ervoor te zorgen dat er geen euro meer dan nodig betaald wordt.

Zowel particulieren als ondernemers moeten belastingaangifte doen, voor ieder soort belastingaangifte kan MK u van dienst zijn. Voor het uitvoeren en/of controleren van de volgende werkzaamheden staat MK voor u klaar:

 • aangifte inkomstenbelasting (voor ondernemer en particulier)
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte omzetbelasting, ICP en suppletie
 • aangifte successie- en schenkingsrecht
 • begeleiden boekenonderzoek van de Belastingdienst
 • het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften

Salarisadministratie

MK Administratie- en Advieskantoor verzorgt ook graag uw gehele salarisadministratie. Hiermee wordt veel werk uit handen genomen, zoals het bijhouden van nieuwe CAO’s en wijzigingen in het huidige CAO, veranderingen in de fiscale wetgeving en sociale voorzieningen van uw werknemers. Het voeren van een juiste salarisadministratie vergt veel tijd en aandacht.

Diensten welke vallen voornamelijk onder de salarisadministratie zijn als volgt:

 • Opstellen van salarisstroken per 4-weken, maand of kwartaal (versturen per post of per mail, ook direct naar de werknemer)
 • Aanleveren betaalopdrachten en journaalposten (zowel digitaal als op papier)
 • (Periodieke) overzichten naar wens t.b.v. opstellen van (tussentijdse) cijfers
 • Verstrekken van jaaropgaven en jaaroverzichten
 • Het registreren van reserveringen, leningen, loonbeslagen, opbouw en opname van verlof, ziektedagen en tijd-voor-tijd
 • Diverse signaleringen zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddatum arbeidsovereenkomst etc.
 • Signalering van CAO-wijzigingen en –verplichtingen
 • Berekenen van premiekorting en afdrachtverminderingen
 • Telefonische ondersteuning m.b.t. alle salaris- en personeelszaken