Nieuws overzicht

Trefwoord:


Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25-11-21

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak… Lees meer..Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25-11-21

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade… Lees meer..Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25-11-21

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt… Lees meer..Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25-11-21

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was… Lees meer..Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18-11-21

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te be√čindigen, vormen de strengere coronamaatregelen aanleiding om het nog lopende steunpakket uit te breiden.… Lees meer..Start vaststelling TVL Q2 2021

18-11-21

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen. Zij moeten uiterlijk 11 januari 2022 de werkelijk… Lees meer..Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18-11-21

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen, die wel kosten hebben gemaakt, maar… Lees meer..Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18-11-21

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen van de… Lees meer..Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18-11-21

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de… Lees meer..Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

11-11-21

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit van een vast rendement over het vermogen van 4%. De wetgever meende dat dit rendement voor een vermogensbezitter… Lees meer..